Autotallipakettiin sisältyy aina autotallin nimiöidyt lupakuvat ja autotallin rakennekuvat. 

Lupakuvien liitteeksi tarvitset asemapiirroksen, rajanaapurien kuulemisen, vastaavan projektivalvojan, pääsuunnittelijan  ja selvität ko. henkilön kelpoisuuden (vaihtelee eri kunnissa). Tarvittavat rakennuslupa lomakkeet saat kunnan/ kaupungin rakennusvalvonnasta.
Kunnan rakennusvalvonnasta saat myös neuvontaa. Tähän kaikkeen kuluu aikaa n. 2 kuukautta ! Tämän jälkeen voit tilata rakennusvalvonnasta aloituskokouksen ja saat luvan projektin aloitukseen.

Koko rakentamisprojekti lähtee liikkeelle autotallin ostopäätöksestä, jolloin me toimitamme sinulle jopa 1-2 viikossa tallin lupa-,rakennekuvat ja pohjan mittakuvan. Teetät maaperätutkimuksen tarvittaessa.Kun sinulla on perustuksen mittakuva, ohjeellinen perustuksen periaatekuva ja maaperätutkimus voit antaa toimeksiannon perustuksen suunnittelijalla.

 

Perustussuunnitelija suunnittelee perustamistapalausunnon pohjalta optimaalisen perustuksen. Kun sinulla on rakennusluvat, niin pääset aloituskokouksen aloittamaan rakentamisen. LVIS- ja sähkösuunnitelman saat asennusryhmältä tai suunnittelijalta. Tarvittaessa saat meiltä jatkosuunnittelua varten  lupakuvat dwg-muodossa!

Suosittelen, että teet ostopäätöksen n. 6 -12kk ennen rakentamisen aloitusta.